بخور بحری

بخور بحری یا بخور دریا برای استفاده در دریا و ساحل دریا بوده است.

باور استفاده از بخور بحری برای رفع خطرات ناشی از جن آبی است.

البته در مراسمی معروف بنام مراسم زار که در آن هم از بخور زار و هم از بخور بحری و نوعی بخور بنام بخور سرخ استفاده میشود.

بخور بحری طبق روایات توسط دوفرشته به نام های هاروت و ماروت که در زمان حضرت سلیمان (ع)  و بنا به خواست آن حضرت بر روی زمین ظاهرشدند تا به مردم آموزش باطل کردن طلسمات را آموزش بدهند.

برخی از افراد در این بین در راستای عکس از تعالیم هاروت و ماروت استفاده کردند.

بخور بحری خوراکی دلپسند برای نوعی جن قدرتمند به نام جن دریاهاست.

بخور بحری علاوه بر کاربردهایی که در دعانویسی و علوم غریبه دارد دارای خواص پزشکی بسیاری است.

دود حاصل از بخور بحری به نحوی شگفت انگیز و بسیار سریع آثار دریازدگی را از بدن فرد بیرون میکند.

بخور بحری در جنوب ایران بسیار رواج داشت که شروع این موضوع با آمدن انگلیسیها به ایران و همزمان ورود بردههای سیاه پوست جهت کار در چاه های نفت شکل جدیدی به خود گرفت.

ورود سیاهپوستان آفریقایی با ورود آداب و روسوم خاص آنها همراه بود.آدابی که ردپایی از کابالا را در خود جای داده بود.

بخور بحری که تا آن روز فقط برای سفرهای دریایی و جهت ایمنی سفر لنج ها در دریا شهرت داشت دیگر به ماده ای خاص برای وردها و دعاهایی آفریقایی تبدیل شده بود

البته بخور بحری برای موارد بد و شوم کاربرد چندانی نداشت و بیشتر برای بستن زبان و کسب روزی و ثروت استفاده میشد.تا آن روز مردم جنوب ایران از این قابلیت فقط با سوزاندن بخور بهره میبردند اما با ورود فرهنگ آفریقا و فرهنگ کابالا رنگ و شکل این مراسم هم عوض شد و دست نوشته هایی به عنوان طلسم و سحر در کنار بخور بحری قرار گرفت که الفبای ورود رمل و علوم غریبه از آفریقا به ایران بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *