چرا در امام زاده ها و اماکن مذهبی بخور میگذاریم؟

شاید همیشه این سوال برای ما پیش بیاید که چرا در امام زاده ها و اماکن مذهبی بخور میگذاریم؟

و یا چرا در ایام عید و جشن های مذهبی عود و بخور میسوزانیم؟

اگر هم بیشتر دقت کنید متوجه میشوید که بوداییان هم در مکانهای مذهبی و عبادتگاه های خودشان بخور روشن میکنند

هندو ها برای معابد خود و خدایان تحت پرستش در این عبادتگاهها بخور روشن میکنند

مسیحیان در مراسمات مذهبی خود بخور روشن میکنند

یهودیان چندین مراسم مذهبی با بخورات خاص دارند

حال باید به این موضوع فکر کرد که چه رازی در پی روشن کردن این بخورها نهفته است؟

بخور

ماده ای که برای سوزاندن بر روی آتش و دود کردن ساخته میشود.

باید قبول کرد کهادکلن ها و عطرهای صنعتی از بخور ها بسیار متنوع تر و خوش بو تر هستند اما چرا از بخور برای اماکن مذهبی استفاده میشود؟

ذات بخور

بودا و رهبران هندو در اصل با جنیان و موجودات ماورایی در ارتباط بودند.

برخی از جنیان به این افراد آموزش سوزاندن برخی مواد خاص را دادند.

اصل پیدایش بخور از این زمان شکل گرفت.

بخور در اسلام

در مفاهیم اسلامی آمده است که در زمانی که حضرت سلیمان به پیامبری رسید و بر تخت فرمانروایی تمام جهان نشست مردم درگیر با جنیان و طلسمات شوم بودند.

مصیبت آن زمان اینچنین بود که بسیاری از دعانویسان مشغول نوشتن طلسمات و دعاهای شوم علیه هم و علیه افراد مختلف بودند.

با فراگیر شدن طلسمات سیاه و پایین آوردن جنیان به دست انسانها کم کم زندگی عادی مردم با مشکلات زیادی مواجه شد.

البته در راس تمامی این مشکلات یهودیانی بودند که مشغول نوشتن دعاهای سیاه و شیطانی برای نابودی افراد بودند.

در اصل عامل اصلی ایجاد فساد در آن دوران یهودیانی بودند که از راه طلسم و دعا تجارت میکردند و اذای دریافت پول زیاد برای افراد یا دشمنان طرف مقابل دعاهای شوم مینوشتند

در این هنگام حضرت سلیمان برای بطلان سحر و طلسماتی که در بین مردم بود از خداوند خواست تا دو فرشته به نام های هاروت و ماروت را برای کمک به مردم فرود آورد

این دوفرشته که در قرآن هم درمورد آنان توضیح داده شده است برای اینکه به مردم بطلان سحر را آموزش دهند مجبور بودند تا اول طلسم و چگونگی آن را بررسی و اموزش دهند و سپس بطلان سحر را آموزش میدادند.

پیدایش بخور زار در دعانویسی

پیدایش بخور زار در علم دعانویسی مربوط به زمان ظهور دو فرشته به نام های هاروت و ماروت بوده است

آموزش های آن دو فرشته در راستای بطلان سحر بوده و هدف آن ها آموزش طلسم نبوده،بلکه به دنبال بطلان سحر بودند.

 

بخور چیست؟

بخور یک ماده ی نسبتا خشک و خوسبو میباشد ک با قرار گرفتن در معرض حرارت دود کرده و بوی خوشی از خود ساطع مینماید.

البته بخور به بخارکردن آب به همراه مواد معطر هم گفته میشود

ریختن عود بر روی آتش و دود کردن آن در اصل نوعی بخور خشک است

بخور زار ترکیبی از چندین برگ گیاه و پنج نوع چوب درخت به همراه ریشه ی سه گیاه است که مقداری اندکی عصاره و روغن خاص بر روی آن میریزند.

بخور زار یا عود زار در اصل ماده ای خشک است

عود زار

عود زار واژه عربی و همان بخور زار است

در زبان عربی اگر ماده ای خشک را بر روی آتش بریزیم و دود کند آن را عود مینامند

 

 

بخور زار در جنوب ایران|دعانویسی با بخور زار

بخور زار هندوستان

بخور زار مانند هر بخوری دیگر با قرار گرفتن در معرض حرارت سوخته و دود حاصل از آن بسیار خوش بو و دلنسین است

بخور زار را در فرهنگهای مختلف به نحوه های مختلفی استفاده میکنند ، مثلا در بین بوداییان هندوستان و بوداییان چین تفاوتهای بسیاری در انجام مراسم زار وجود دارد.

بخور زار در جنوب ایران هم در مراسمی موسوم به مراسم زار مورد استفاده قرار میگیرد.

بخور زار در جنوب ایران

در جنوب ایران مراسمی به نام مراسم زار zaar وجود دارد که در آن از ماده ای بنام بخور زار oud zaar استفاده میشود.

روند این مراسم به این نحو است که فردی که جن زده شده است را در این مراسم آورده و در ابتدای کار بخور زار در مجلس دود داده و در مقابل افراد دود میدهند تا همگی دوچار دود حاصل از بخور شوند.

سپس به دستور بابا زار گروهی شروع به زدن موسیقی خاص مینمایند.به این موسیقی موسیقی زار میگویند

با انجام این مراسم و پایین آمدن جنی که درون بدن فرد جن زده است درمان شخص صورت میگیرد.

بخور زار در این مراسم همچون طعام و ضیافت برای این موجودات خاص قرار میگیرد و در برابر خروج از بدن فرد جن زده به آن دود بخور میدهند

بخور زار در مصر

در بین مصریان این چنین رسم بوده که برای زن های شوهر دارد طلسمی نوشتنه و با بخور زار دود میدهند

باور مصریان به این موضوع است که نوشتن و اجرای طلسم محبت در ابتدای زندگی از طلاق و اختلاف جلوگیری میکند.در واقع به نحوی همان پیشگیری بهتر از درمان است!!!!

بخور زار در مراسم عروسی جنوب ایران

البته استفاده از بخور زار در مراسم عروسی کم کم از بین رفته و جنبه ی مخفیانه به خود گرفته است.

درواقع اگر مهمانها بفهمند کسی مشغول سوزاندن بخور زار در عروسی است نسبت به آن شخص بدبین میشوند.

علت این بدبینی یا بهتر است بگوییم متاسفانه علت این بدبینی این است که همه فکر میکنند آن خانواده ای که در عروسی بخور سوزانده است اهل دعانویسی و جادو است و همین موضوع سبب شده تا همه از هم مخفی کنند.

همین مخی کاری سبب فراموشی مراسم بخور زار و در نتیجه از یاد رفتن این رسم مفید و قدیمی شده است.

امروزه فقط دعانویسان و رمالان به طور مخفی و دور از چشم بقیه در طلسمات و دعاهای قوی از بخور زار استفاده میکنند.در واقع این فراموشی رسم قدیمی دکانی شده است برای دعانویسان تا از این راه جیب خود را پر ککند.

دعانویسی با بخور زار

اینکه به این موضوع فکر کنیم که تمام دعانویسان و رمالان ایران و جهان در حال استفاده از بخور زار یا بخور سرخ در نوشتن دعاها و طلسماتشان هستند سخت در اشتباه هستید.

بخور زار ماده ای گران و کمیاب است که استفاده از آن روشهای متعدد و گوناگونی دارد.

بیشتر رمالان و دعانویسان ایرانی فقط پیشگو هستند و عقب و جلوی زندگی فرد را آگاه هستند و از دعانویسی و رمالی کاملا بی بهره هستند.

درواقع ۹۹درصد دعانویسان ایران کلاهبردار و دروغ گو هستند و هیچ هدفی جز فریب مخاطبان خود را ندارند.

بخور زار در جشن عروسی در هند

در هندوستان رسم این گونه است که شب عروسی مادر یا خواهر عروس لباس داماد را بابخور زار معطر میکند.

در طی این مراسم بخور زار را بر روی آتش ریخته و لباسی که قرار است داماد در شب اول عروسی خود بپوشد را روی دود بخور میگذارند تا کاملا دودخور شود.

هندوها این رسم را راهی برای کاهش آمار طلاق و ایجاد محبت در بین خود میدانند

این رسم در بین بوداییان و آفریقایی ها وجود دارد و البته تفاوت هایی در نحوه ی اجرای این مراسم وجود دارد که ناشی از آداب و رسوم و اقلیم متفاوت هر قوم دارد.

بخور زار

 

بخور بحری

بخور بحری یا بخور دریا برای استفاده در دریا و ساحل دریا بوده است.

باور استفاده از بخور بحری برای رفع خطرات ناشی از جن آبی است.

البته در مراسمی معروف بنام مراسم زار که در آن هم از بخور زار و هم از بخور بحری و نوعی بخور بنام بخور سرخ استفاده میشود.

بخور بحری طبق روایات توسط دوفرشته به نام های هاروت و ماروت که در زمان حضرت سلیمان (ع)  و بنا به خواست آن حضرت بر روی زمین ظاهرشدند تا به مردم آموزش باطل کردن طلسمات را آموزش بدهند.

برخی از افراد در این بین در راستای عکس از تعالیم هاروت و ماروت استفاده کردند.

بخور بحری خوراکی دلپسند برای نوعی جن قدرتمند به نام جن دریاهاست.

بخور بحری علاوه بر کاربردهایی که در دعانویسی و علوم غریبه دارد دارای خواص پزشکی بسیاری است.

دود حاصل از بخور بحری به نحوی شگفت انگیز و بسیار سریع آثار دریازدگی را از بدن فرد بیرون میکند.

بخور بحری در جنوب ایران بسیار رواج داشت که شروع این موضوع با آمدن انگلیسیها به ایران و همزمان ورود بردههای سیاه پوست جهت کار در چاه های نفت شکل جدیدی به خود گرفت.

ورود سیاهپوستان آفریقایی با ورود آداب و روسوم خاص آنها همراه بود.آدابی که ردپایی از کابالا را در خود جای داده بود.

بخور بحری که تا آن روز فقط برای سفرهای دریایی و جهت ایمنی سفر لنج ها در دریا شهرت داشت دیگر به ماده ای خاص برای وردها و دعاهایی آفریقایی تبدیل شده بود

البته بخور بحری برای موارد بد و شوم کاربرد چندانی نداشت و بیشتر برای بستن زبان و کسب روزی و ثروت استفاده میشد.تا آن روز مردم جنوب ایران از این قابلیت فقط با سوزاندن بخور بهره میبردند اما با ورود فرهنگ آفریقا و فرهنگ کابالا رنگ و شکل این مراسم هم عوض شد و دست نوشته هایی به عنوان طلسم و سحر در کنار بخور بحری قرار گرفت که الفبای ورود رمل و علوم غریبه از آفریقا به ایران بود.

بخور سرخ در فرهنگ هند

بخور سرخ در فرهنگهای مختلف دارای اسمهای مختلفی است و مراسم و اعمالی متفاوت دارد اما ساخت و مواد تشکیل دهنده بخور سرخ در تمام جهان یکسان است.

بخور سرخ را در اصل خوراک نوعی موکل بنام موکل سرخ میدانند.این موکل مامور است تا بین انسانها و به ویژه زن و شوهر سردی و جدایی ایجاد کند

بخور سرخ در اصل ماده ای دوستداشتنی برای جن سرخ یا موکل سرخ بوده و هرجا که دود بخور سرخ ایجاد شود جن سرخ در آنجا حاضر شده و آماده گرفتن دستور از کسی میشود که بخور را برای جن سرخ سوزانده است.

البته ظهور جن سرخ مرئی نیست ولی کارکرد و عمل کردی بدون شک قوی و شدید دارد.

در هندوستان به شدت به بخور سرخ در عاملی برای طلاق و جدایی بین زن و مرد اعتقاد دارند و بر این باور هستند که : تا کسی برای زن و شوهر طلسم فراق یا بخور سرخ دود نداده باشد از هم جدا نخواهند شد.

این فرهنگ،یعنی ترس از اینکه مبادا کسی برای زن و شوهر بخور سرخ دود دهد تا جایی پیش میرود که در مراسم عروسی عموما مادر عروس به همراه مادر داماد مراسمی را بنام مراسم زار که با بخور زار انجام میشود را در جایی خارج از محل عروسی انجام میدهند.

مراسم زار را عموما یک یا چند روز قبل از جشن عروسی انجام میدهند و پس از انجام آن خالی قرمز رنگ به پیشانی عروس میزنند و البته برخی هم به پیشانی داماد هم میزنند.

حال اگر با بخور بحری دعایی برای عزت و ثروت داماد هم انجام داده باشند خال روی پیشانی داماد را آبی رنگ و خال روی پیشانی عروس را قرمز رنگ میگذارند.

در مقالات عمومی فقط به این اشاره شده است که خال قرمز روی پیشانی نماد متاهل بودن زن است اما در واقع این چنین نیست و حتی ممکن است مراسم بخور زار برای دختر متاهل هم انجام شود و از آن به بعد بر روی پیشانی دختر خال قرمز رنگ بنام ” بیندی-बिंदी ” میگذارند.

هرچند امروزه مراسمهای قدیمی و سنتی کمرنگ شده و بیشتر این خالها جنبه زیبایی دارد.

در بوشهر و بندرعباس هم خال بیندی بر پیشانی دختران قرار میدادند و مراسم دفع بخور سرخ را انجام میدادند تا زندگی زن و شوهر به طلاق ختم نشود.

مراسم دفع جن سرخ را در ایران بیشتر با بخور بحری انجام میدادند و به همین سبب زنان و دختران بیشتر بیندی آبی(خال آبی) در صورت میگذاشتند.

در ایران مردها هیچ خالی نمیگذاشتند و زن ها خال آبی را بیشتر بر پیشانی قرار میدادند.

نوع دیگر یاز طلسم هم با جن سرخ برای کشتن حیوانات مانند فیل و اسب هم انجام مشد که با بخور انجام میدادند و برای دفع این موضوع یک مثلث برعکس به رنگ قرمز بر پیشانی اسب یا فیل قرار میدادند.

در فرهنگ کابالای امروز هم کشیدن مثلث برعکس قرمز یا خط قرمز برعکس بر روی پیشانی نشانه و عاملی برای عدم نفوذ جن سرخ به بدن انشان است و در مقابل خال سیاه یا دایره یا خط سیاه که بیشتر شیطانپرستان بر روی پیشانی میکشند نشانه ی تمایل به ورود شیاطین خبیث به درون بدن فرد است.